Een Blogje, en?

Een Blogje, en

Zo, even tijd voor een nieuwe blogpost. Intussen is er het nodige gebeurd, ik heb het nodige genaaid, maar ik kan helaas niet altijd de tijd en (maar vooral) energie vinden om dan ook nog het op te schrijven en te plaatsen. Meestal ben ik gewoon blij als ik al een project afkrijg. Een project is bij mij meestal iets waarbij ik meerdere dagen/weken over doe. Maar, tegenwoordig valt daar koken ook onder. Daar kan ik natuurlijk niet dagen/weken over doen. We willen eind van de middag natuurlijk wel gewoon eten op tafel. En dat blijkt soms best lastig. Neus maar eens tussen mijn berichten, dan zal het je duidelijk zijn waarom dat voor mij juist lastig is.

In de loop van de tijd heb ik meerdere hobbies ‘ontwikkeld’. Moet toch iets doen om mijn dagen door te komen. 1 daarvan is wel bekend. Dat is naaien achter de naaimachine. En voor mensen die ook veel naaien is de volgende hobby ook wel bekend. Het verzamelen van mooie stoffen. En daarmee bedoel ik dat je stoffen koopt met de intentie er een kledingstuk van te maken, maar die zó mooi blijken te zijn dat je ze wel veel pakt, maar de stof dan toch te mooi is, waardoor je het dan liefkozend aait en maar weer terug legt op je stapel…. (niet herkenbaar? 😇)

Maar, voor de echte liefhebber is er nog een hobby bij ontstaan…. Het verzamelen van patronen…. Ja, echt! Het liefst patronen die je bij dat mooie stofje bedacht hebt, maar omdat de stof toch té mooi is, maar weer op de stapel beland met je andere patronen die hetzelfde ‘lot’ toebedeeld is….

En zo gebeurd het dan af en toe dat je bij een van je favoriete designers een dubbel patroon koopt. Waarvan je (dus heel eerlijk) dacht, dat je dat patroon nog niet had, maar toch wel moest hebben… 🙈

Juist…. Dat is mij gebeurd. En helaas niet 1 x. Maar 2 keer…. Nu heb ik dus 2 dubbele patronen. Daar baalde ik best van, want losse (pdf) patronen zijn nu niet bepaald goedkoop. Tja, je kunt dan natuurlijk heel eerlijk je fout toegeven en bij de designer aankloppen om te zeggen dat je een fout hebt gemaakt en of je het patroon mag omruilen met een ander patroon (die je nog niet hebt natuurlijk😂). Maar, dat is niet mijn stijl… Fouten toegeven kan ik natuurlijk wel, maar om nou die dubbele patronen om te ruilen?

Toen kreeg ik een heel (héél) goed idee. Ik doe niets met die dubbele… Waarom geef ik ze dan niet weg? Ik denken…. En denken…. En denken…. Hoe dan? En, de pdfpatronen heb ik gekocht, maar mag ik ze dan zomaar weggeven? Lijkt me niet, ivm copyright enzo….

Omdat ik de designer op fb ken en ook regelmatig (met nog een heleboel anderen) een patroon voor haar test heb ik haar een berichtje gestuurd. En ik kreeg het antwoord waar ik op hoopte. Ik mag mijn dubbele patronen weggeven. Kijk, daar worden we blij van in deze dure periode… Toch?

Het is deze periode elk jaar, erg druk. Na 11 november komt daar een man met een rode mijter, zijn er 2 leden van ons gezin jarig en daarna hebben we kerst. Tel daarbij op de de Kids hyper de pieper zijn en het feest is compleet! Met daarbij nog eens de dystrofie en dit jaar de eerste Ketamine behandeling die ik heb gehad en mijn hoofd is chaos.

Gelukkig kan ik af en toe een klein half uurtje achter de naaimachine. Dat is mijn me-tijd en kan ik echt even opladen….

Goed, wie jarig is, trakteert! En zoals je hebt kunnen lezen, mag ik dus 2 Bellasunshine Designs patronen weggeven!! Het gaat om 2 meisjes jurken.

De Amelia en de sun-kissed sunsuit.

De Amelia is een mooie basis voor een kerstjurk (in maxi en velvet achtige stof 😍, zie je het al voor je??) En de sun-kissed sunsuit is een heerlijk patroon voor warme dagen! (als je van vooruit plannen houdt!)

GIVEAWAY TIJD!!!

Wat moet je nu doen om kans te maken op 1 van de patronen? Laat hier (en alleen hier!) een berichtje achter waarin jij verteld hoe jij je hoofd leegmaakt of lekker ontspant in drukke periodes en vertel me welk patroon je graag zou willen winnen en wie weet, maak ik jou blij met een van beide patroontjes. Voorwaarde is wel dat je ze nog niet hebt!!

(alléén als je een reactie achterlaat op mijn blog heb je kans om te winnen😉 Je naam gaat dan op een papiertje in een grote bak en dan zal ik zondag 25 november de winnaar bekend maken… Mijn Kids zullen me daarbij gaan helpen!e

Liefs en tot snel! Linda

Heb je beide patroontjes al maar wil je je toch een winnaar voelen? BSD heeft een blackfriday sale waarbij je 40%korting krijgt…. https://bellasunshinedesigns.com/?affiliates=lindaminnis Als je dat dan ook nog via mijn affiliate link koopt, krijg ik er ook nog iets voor terug… Win win toch?


English!!!

A Blog, and?

So, time for a new blog post. In the meantime, the necessary things have happened, I have sewn more than a few things, but unfortunately I can not always find the time and (but especially) energy to write and post it. Usually I’m just happy when I finish a project. A project is usually something that I takes several days / weeks. But, nowadays, cooking is also covered. That cannot takes days / weeks. Of course we want to have dinner on the table at the end of the afternoon. And that sometimes turns out to be quite difficult. Just look at some other posts between my messages, then it will be clear why that is difficult for me.

In the course of time I ‘developed’ several hobbies. Must do something to get through my days. 1 of them is known. That is sewing. And for people who also sew a lot, the next hobby is also known. Collecting beautiful fabrics. And by that I mean that you buy fabrics with the intention to make a garment, but they turn out to be so beautiful that you take them out a lot, but the fabric is too beautiful, so you caress it and then put back on your stack again …. (not recognizable? 😇)
But, for the real enthusiast, there is still a hobby to develop …. The collection of patterns …. Yes, really! Preferably patterns that you have come up with in that beautiful fabric, but because the fabric is too beautiful,  you end up putting it on your stash again with your other patterns that have the same destiny.

And so it happens that you buy a double pattern with one of your favorite designers. Which you (so very honestly) thought, that you did not have that pattern yet, but still had to … 🙈
Precisely …. That happened to me. And unfortunately not once. But 2 times …. Now I have 2 double patterns. I didn’t liked that, because single (pdf) patterns are not exactly cheap. Well, you can of course very honestly admit your mistake and knock on the designers door to say that you made a mistake and whether you can exchange the pattern with a different pattern (which you do not have yet of course😂). But that is not my style … Of course I can admit mistakes, but to exchange those double patterns?

Then I got a very (very) good idea. I don’t do anything with that double … Why do not I give them away? I think …. And thinking …. And thinking …. How? And, I bought the pdf patterns, but can I just give them away? Does not seem to be right to me, due to copyright and so on ….

Because I know the designer on fb and also regularly (with a lot of others) test a pattern for her, I sent her a message. And I got the answer that I was hoping for. I can give away my double patterns. Look, that makes us happy in this expensive period … right?

It is very busy this week, every year. After November 11 there is a man with a red hat (called Sinterklaas), there are 2 members of our family celebrating their birthday and then we have Christmas. Add to that the Kids bouncing all over the place and the party is complete! In addition, the dystrophy and this year the first Ketamine treatment I have had and my head is chaos.
Fortunately I can occasionally spend half an hour behind the sewing machine. That is my me time and I can really recharge ….

Good, who is celebrating, gives out treats! And as you have been able to read, I can give away 2 Bellasunshine Designs patterns !! These are 2 girls dresses. The Amelia and the Sun-kissed sunsuit

The Amelia is a beautiful base for a Christmas dress (in maxi and velvet like fabric 😍, you can see it??) And the sun-kissed sunsuit is a wonderful pattern for hot days! (if you like planning ahead or in the southern hemisphere where spring is starting… !)

GIVE-AWAY TIME !!!!!

What you need to do to have a chance on 1 of the patterns? Leave a message here (And only here) telling me how to empty your mind during busy periods and tell me which pattern you would like to win and who knows, I’ll make you happy with either pattern. Condition is that you do not have them yet !!

(Only if you leave a comment on my blog you have a chance to win😉 Your name will be put on a piece of paper in a big box and then I will announce the winner on Sunday, November 25th … My Kids will help me with that!

Love and see you soon!
Linda

Do you have both patterns already but do you still want to feel like a winner? BSD has a blackfriday sale where you get a 40% discount …. Until Sunday!
If you go purchase them via my affiliate link I get somthing in return … Win win anyway!!

 

6 Responses so far.

 1. Kim M schreef:

  Ooooh, ik zou zo graag de Amelia hebben. Ik heb de volwassen versie, maar zou ook graag de meisjes versie hebben. En verstrooid zijn en dibbele patronen kopen kan ik ook wel eens aan de hand hebben 😆 Ontspannen en m’n hoofd leegmaken doe ik door tijd vrij te maken voor m’n gezin. Beetje Quality Time. Maar naaien natuurlijk ook. Als ik aan een stuk begin, is het moeilijk om het niet meteen helemaal af te werken 😛

 2. Joke Vanthuyne schreef:

  Hey, gevonden! Ik ontspan natuurlijk graag bij mijn stofjes 🙂 . Maar een heet en zalig geurend badje doet ook wonderen voor de ontspanning 🙂

 3. ReneeM schreef:

  Normaal leeg ik mijn hoofd door hardlopen of wandelen, maar zwanger houd ik het nu bij yoga.
  Naaien is ontspannen, maar levert vaak nieuwe ideeen en projecten op, dus niet bepaald een leeg hoofd haha.

  Love the Amelia, ik zie al een feestdagenjurk voor me

 4. Stefanie schreef:

  Zoo nadat ik eerst even goed moest kijken hoe een reactie te plaatsen..
  🙈 Zou heel graag een kans maken om het patroon Amalia te winnen, zou heel leuk staan bij Julia. Net als jij maak ik mijn hoofd leeg door achter de naaimachine te stappen en proberen weer wat leuks te maken

 5. Nelleke De Moor schreef:

  Echt ontspannen, lukt nog maar héél zelden sinds vorig jaar.
  Het enige dat soms even een beetje helpt is schaatsen
  Het moeten concentreren helpt wel om het verdriet op de achtergrond te houden.
  De Amalia vind ik een prachtig patroon en wil wel eens uittesten of maxi me staat.
  x Nelleke

 6. Rene Bolton schreef:

  What I like to do is sit down with a nice cup of chai tea on my deck and watch the birds at our feeders. So relaxing! The Sun-Kissed Sunsuit is my pick! Would be so cute on my granddaughters!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.